"Tiirikalda krundid asuvad Laagri külje all eemal linnakärast, samas on Tallinna linna piirini vaid 2 kilomeetrit."

Hoonestusreeglid

TIIRIKALDA ERAMURAJOONI HOONESTAMISREEGLID.

Tingimused, milliseid tuleb järgida Tiirikalda elamurajooni eramuid projekteerides ja ehitades.
Planeeritud maa-ala on mõeldud hoonestamiseks väikeelamutega.

Ehitusõigus:
Maksimaalne lubatud hoonete arv krundil: 1 põhihoone + 1 abihoone
Korruselisus: põhihooned kuni 2-korruselised.
Elamu maksimaalne lubatud kõrgus on kuni 9 m, abihoone maksimaalne lubatud kõrgus on kuni 5 m
Maksimaalne hoonealune pind sõltuvalt krundi suurusest jääb vahemikku 250-270m².
Katusekalle: 20°…50°;
Hoonestusviis: lahtine;
Katuseharja suund: paralleelne või risti krundi esipiiriga;
Keldrikorruseid mitte kavandada.

Hoonete paigutus krundil:
Hooned tuleb krundil püstitada detailplaneeringus lubatud alasse, hoonete kaugus tänavapoolsest piirist peab olema vähemalt 5m
Väikeehitisi (ka alla 20 m² ehitusaluse pindalaga) võib rajada ainult hoonestusalasse.

Piirded:
Kõrgusega kuni 1,5 m, tänavapoolsed piirded soovitavalt puitlippidest kooskõlas krundile projekteeritud elamuga, kruntidevahelised piirded traatvõrgust paneelidena, kombineeritud haljastusega (hekk, ronihaljastus).

Nõuded hoone väliskujundusele:
Katusekattematerjal: katusekivi, plekk või bituumenkate;
Välisviimistlusmaterjalide valik: vältida traditsioonilisi ehitusmaterjale imiteerivaid materjale.

Tiirikalda detaili põhijoonis

Tiirikalda detaili seletuskiri